Svētgrīvas

11406546_1612413909027932_7806439315900800996_oKultūras un izglītības centrs „Svētgrīvas” izveidots, lai katram cilvēkam būtu iespēja pilnveidot savu personību viņam radnieciskā un dabiskā vidē. Cilvēks savā būtībā nekad nestāv uz vietas, viņa iekšējā vēlēšanās attīstīties ir dzīvības un iedvesmas pirmavots.

„Svētgrīvas” projekta galvenais mērķis ir apmācība, kura tiks izveidota, ņemot vērā katra cilvēka individuālās spējas un īpašības. Mēs esam dziļi pārliecināti, ka īsts izglītības process nebeidzas ar vienkāršu redzesloka paplašinājumu – tas palīdz iegūt reālu dzīves pieredzi, kura izkopj konkrētas personības īpašības, padarot zināšanas dzīvīgākas un atvieglojot to pielietojumu ikdienas gaitās. Šie principi ir mūsu centra izglītojošā procesa pamatā, tāpēc mācības notiks semināru, radošo darbnīcu (teorētisks un praktisks apmācības process), meistarklašu un citu interesantu pasākumu veidā.

Kādam būs iespēja dzīvot „Svētgrīvas” centrā pastāvīgi, kāds pavadīs šeit nedēļas nogales vai atvaļinājumus. Nav svarīgi cik ilgi Jūs paliksiet, galvenais ir laika pavadīšana un saskarsme ar domubiedriem. Jūs varat vienkārši atbraukt uz centru, lai harmoniskā vidē atpūstos un iekrātu jaunus spēkus, papildus izkopjot sevī radošas spējas, nodarbojoties ar veselīgām praksēm un runājot ar cilvēkiem , kuriem ir līdzīgas intereses. Tā Jūs varēsiet uzlādēt sevi ar enerģiju, kā arī apmeklēt lekcijas, kur Jums būs iespēja satikties ar ekspertiem dažādās jomās un uzzināt daudz noderīgas informācijas.

Mācību centrā „Svētgrīvas” notiks semināri, radošās darbnīcas, retrīti (garīgās veselības atjaunošana) un festivāli. Nodarbības būs sakārtotas tā, lai veicinātu harmonisku personības attīstību visos līmeņos:
– fiziskajā (joga, medicīna, veģetārā pavārmāksla)
– sociāli-emocionālajā (ģimenes attiecības, attiecības sabiedrībā)
– intelektuālajā (filozofijas un Visuma likumu studijas)
– garīgajā (dažādu kultūru un reliģiju svēto rakstu studijas)

Piedāvājam ieskatu dažos studiju tematos:
– savstarpējo attiecību psiholoģija
– dažādu tautu tradīciju un paradumu izpēte
– Vēdisko nozaru izpēte: joga, ājurvēda, džjotiša, vāstu
– bērnu audzināšanas un pareizas attieksmes noslēpumi
– netradicionālo atveseļošanās metožu izpēte un apmācība
– iepazīšanās ar dažādām filozofiskām un garīgām tradīcijām
– dažādu radošo prakšu apgūšana (dejas, dziesmas, zīmēšana)

Un pats galvenais, Jūs varēsiet pielietot lielāko daļu zināšanu tepat uz vietas, centrā „Svētgrīvas”. Tas palīdzēs iegūtajām zināšanām nostiprināties Jūsu apziņā, jūs varēsiet dalīties pieredzē ar citiem cilvēkiem, atklāt savu slēpto potenciālu.

Centrs „Svētgrīvas” ir garīgās attīstības centra „RADUGA2005” projekta turpinājums. Šī projekta un centra aizbildņi:
1. „Svētgrīvas” centra goda direktors un vadītājs – Aleksandrs Hakimovs.
Filozofs, psihologs, mākslinieks un daudzu tūkstošu cilvēku garīgs aizbildnis. Savas dzīves 20 gadus viņš ir veltījis Vēdu – senās Indijas garīgas kultūras pētniecībai, saņēmis iesvētību pie sava garīgā skolotāja, tāpēc daudziem pazīstams tieši kā Čaitanja Čandra Čarans dāsa. Praktiski katru viņa dienu aizņem lekcijas, sarunas pie apaļā galda, tikšanās ar zinātniekiem, filozofiem un māksliniekiem. Bieži uzstājas arī radio un televīzijā.

2. Projekta un centra „Svētgrīvas” garīgs aizbildnis – Oļegs Torsunovs.
Ārsts un psihologs, ir ieguvis augstāko medicīnisko izglītību, specializējas daudzās medicīnas zinātņu jomās. O.Torsunovs pasniedz lekcijas un seminārus daudzās pasaules valstīs. Viņa lekcijas balstās uz veselīgā dzīvesveida mācības, kas ietver sevī ne tikai medicīnas jautājumus, bet arī detalizētu cilvēku savstarpējo attiecību analīzi un to ietekmi uz veselību, ģimenes dzīves psiholoģiju, bērnu pareizu audzināšanu. Lekcijas ir balstītas uz vēdiskās kultūras principiem.

3. „Svētgrīvas” centra un projekta „RADUGA2005” dibinātāja un vadītāja – Jeļena Bičkova.

E-mail: info@raduga2005.lv

Acinām Jūs atbalstīt šo unikālo projektu arī finansiāli izmantojot Paypal vai bankas pārskaitījumu:
“Biedrība RADUGA 2005”
Reģ.Nr. 40008094254
SWIFT kods: HABALV22
Bankas nosaukums: Swedbanka AS
Norēķinu konts: LV90HABA0551032164858
Maksājuma mērķis: projekts “Svētgrīvas”