Čaitanja Čandra Čarans dāsa

Aleksandrs Genadjevičs Hakimovs (garīgais vārds – Čaitanja Čandra Čarans dāsa) ir pazīstams Krievijā un daudzās citās valstīs, kā vēdiskās kultūras speciālists, rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, mākslinieks, filozofs, psihologs, teologs un sludinātājs.
Gadiem ceļojot pa visu Krieviju, Eiropas un citām valstīm, viņš popularizē vēdiskās zināšanas, kuras pēc būtības ir pasaules kultūras avots.
Viņa dzīves darbs – tas ir sniegt cilvēkiem zināšanas, kas atklāj mūžīgās pastāvēšanas likumus. Viņa lekcijām raksturīga stingrība un tīrība, pārsteidzoši spilgta tēlainība un skaidrība. Tajās viens pēc otras atklājas Vēdu gudrības noslēpumi, kā arī pārpasaulīgā filozofija.
Visvairāk viņš ir ceļojis pa Krieviju, un ir grūti atrast vietu Krievijas kartē, kuru viņš nebūtu apmeklējis. Gandrīz katra viņa dzīves diena – tās ir lekcijas pārpildītās zālēs, kur viņš dalās saņemtajās zināšanās ar cilvēkiem. Ar lielu iedvesmu un entuziasmu viņš lasa lekcijas, vada seminārus visplašākajai klausītāju auditorijai, piedalās apaļā galda sarunās ar zinātniekiem, filozofiem un kultūras darbiniekiem. Viņš ir biežs viesis televīzijas un radio programmās, kurām ir lieli panākumi, pateicoties viņa talantīgajam un visiem pieejamam sarežģītu filozofisku tēmu izklāstam.
Iedzimtā gudrība, viedums savienojumā ar mīlestību un uzmanību pret cilvēkiem palīdz katram viņa klausītājam dziļāk iepazīt sevi, sasniegt sapratni ar apkārtējiem cilvēkiem, kā arī atrast atbildes uz visdziļākajiem jautājumiem par cilvēciskās dzīves jēgu, par Dieva Augstāko Personību un mīlestības dabu, t.i., saņemt praktiskas Zināšanas, kuras palīdz cilvēkam kļūt laimīgam.
Aleksandrs Hakimovs runā ar entuziasmu un apburot klausītājus ar savu brīnišķīgo šarmu. Un jo vairāk mēs domājam par viņa vārdiem, jo vairāk mēs sākam saprast to gudrību un dziļumu.
Aleksandrs Hakimovs ir autors sekojošām grāmatām: „Karma”, „Reinkarnācija”, „Varnāšrama dharma”, „Pēdējais eksāmens”, „Garīgā ģimenes dzīve”, „Apziņas līmeņi” u.c.
Viņš ir šādu semināru autors: „Mīlestības pilnība”, „Attiecību zinātne”, „Likteņa likumi”, „Mīlestības krīzes”, „Apziņas līmeņi”, „Kā kļūt laimīgam?”, „Miera formula”, „Viltus ego anatomija”, kā arī daudziem citiem semināriem.
Aleksandrs Hakimovs ir Džona Feivorsa Lietišķo garīgo tehnoloģiju institūta garīgais līderis un goda direktors (www.razum.kz), un centra „Svētgrīvas” goda direktors.